KONTAKT

Skate Care Skatepark
Galeria Metropolia II piętro
ul. Jana Kilińskiego 4
80-452 Gdańsk

tel. +48 695 848 850
skatecareskatepark@gmail.com

Dane rejestrowe:
Skate Care Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku 80-241, ul. Grunwaldzka 56/202
wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000773563 NIP: 9581699100 REGON 38264509200000