Dane rejestrowe:
Skate Care Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku 80-809, ul. Rogalińska 11B/12
wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000773563 NIP: 9581699100 REGON 38264509200000

KONTAKT

Dane rejestrowe:
Skate Care Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku 80-809, ul. Rogalińska 11B/12
wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000773563 NIP: 9581699100 REGON 38264509200000

Poniedziałek – piątek: 12:00 – 22:00

Sobota: 11:00 – 22:00

Niedziela: 11:00 – 19:00

Poniedziałek – piątek: 12:00 – 22:00

Sobota: 11:00 – 22:00

Niedziela: 11:00 – 19:00